Pārlekt uz galveno saturu

Studentu konferences

Katru gadu LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē norisinās studentu zinātniskā konference, kurā piedalās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību. Šajā studiju gadā - 20.05.2020. notiks jau 10. PTF Studentu zinātniskā konference (on-line).

Konferences tēma - Ilgtspējīga attīstība - pārtika, uzturs, viesmīlība. Konferences mērķis ir veicināt studentu zinātniski - pētniecisko darbību.

Konferences tematika ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību, to aktualitātēm, problemātiku un inovācijām.

Kopsavilkumu un mutisko ziņojumu (Power Point prezentācija vai e-referāts) sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai maģistra darba eksperimentālo datu pamata.

Pieteikšanās termiņš konferencei līdz 17.05.2020.

Reģistrācija konferencei notiek elektroniski => šeit.

Konferences programmu skatīt pievienotajos dokumentos.

Kopsavilkuma noformēšanas prasības